» Marduk - 2012 -1

MARDUK-(NİBURU) GEZEGENİ

Konumuza, bir kaynaktan aldığım Rus asıllı yazar Zecharia Sitchin’le yapılan uzunca bir söyleşi den bölümlerle devam ediyorum. Mezopotamya Yaradılış Miti, Tevrat’taki Yaradılış bölümünün ilk satırlarıyla aynı anlamdadır ve burada Anunnaki ile ilgili tüm ayrıntıları bulabilirsiniz. Onun ve diğer liderlerin kendi gezegenlerinden dünyaya yaptıkları yolculuk ve iniş açıkça belirtilmiştir. Her şey çok açıktır, Sümerliler astronomik açıdan büyük bir bilgiye sahiptiler. 6.000 yıl öncesinde Uranüs ve Neptün’ü biliyorlar ve Plüton’u tanımlıyorlardı, oysa bizler Plüton’u 1930’larda keşfettik, matematik alanında ki bilgileri bazı yönlerden günümüzün ötesindeydi ve "Bildiğimiz her şey bize Anunnaki tarafından öğretildi" diyorlardı. Marduk yüz yılımızda astronomlar tarafından "Planet X" adıyla tanımlanmıştır ve Marduk ’un varlığı doğaldır. Güneş sisteminde olması gereken bir objedir. Ama Sümerlerin daha büyük iddiaları Marduk kavramının yok olmadığını ve Anunnaki’nin geri geleceğini Güneş sistemimize belirli aralıklarda girip çıktığını bu girip çıkmaların 3.600 yılda bir olduğuydu. Öyleyse biz yalnız değiliz ve Güneş sistemimizde bizden çok, çok ileri bir Uygarlık vardır. Deliller kanıtlar bunu göstermektedir.Yine söyleyişin ilerleyen bölümlerinde ;"Sitchin" "Elimizdeki bilginin Sümerliler’e ait olduğu kanıtlanmıştır ve 6.000 yıllık olduğu kesindir. Hiç merak etmiyor mu bu insanlar bu günün buluşlarının orada yer aldığını? Genetik mühendislik Enki mitinde açıkça anlatılır. Enki’nin simgesi olan birbirine dolanmış 2 yılan, günümüzün tıbbının da simgesidir ve ayni zamanda DNA’yı simgeler yani DNA’nın çift sarmalını. Teleskopları ve Voyeger uzay aracı olmadan Neptün’ün bir su gezegeni olduğunu nereden biliyorlardı? Demek ki dünya Dışı bir bağ var bunu kimse inkar edemez. Ayrıca kitaplarımın hiçbir yerinde kullandığım metinlerin veya tabletlerin gerçek olmadığını bulamazsınız. Her şeyi gittim ve bizzat yerinde gördüm ve inceledim. Orada duruyorlar ve varlar. Enki diye birisi Marduk’dan gelmiş ve dünyamıza inmiş, metinlerde aynen böyle yazmaktadır. Size verdiğim tüm bilgiler tüm kaynaklar akademik ve bilimseldir, kabul edilmiş bilimsel kaynaklardır. Ben kaynaklarımı asla uydurmadım hepsi gerçek ve varlar. Bizzat yerinde gördüğüm araştırdığım kaynakların birinde Enki’nin Dünya’ya nasıl geldiğini okuyorsunuz, bir diğerinde aynı öykü "Enki ve Dünya Miti" olarak karşınıza çıkıyor. Başka bir metinde Enlil bir Mit olarak karşınız da ve bunların tümünün adı Mitolojidir. Ben diyorum ki, Mit olmayan nedir. ? Bunun tarifi var mı ki? Mitler gerçeği anlatıyorlar. Benim akla yakın, makul ve mantıklı bir senaryom var, bu şekilde birçok bulmaca ve gizem açıklanabilir yani bilinmeyen tarih öğrenilebilir. Hatta Piramitlerin kimin tarafından nasıl yapıldığı da kesin olarak bilmek bu yöntemle olur." diyor.
Şimdi de konumuza başka bir kaynaktan yapmış olduğum UNUTULMUŞ TARİHİN KRONOLOJISI ile devam ediyor ve sonun da konuyu bağlıyorum.

UNUTULMUŞ TARİHİN KRONOLOJİSİ

1-TUFAN ÖNCESI OLAYLAR

450.000 YIL ÖNCE:Güneş Sistemimize uzak bir gezegen olan Marduk gezegeninin atmosferinin bozulması nedeniyle yaşam sönmeye başlar,Gezegen de Anunnakiler ( Nefilimler ) yaşamaktadır. Hükümdar Alalu, Annu tarafından tahtından indirilir. Alalu,Uzay gemisinden kaçar ve Dünyada sığınacak bir yer bulur. Dünyanın içine sahip olmuştur ve Marduk’un atmosferini korumak için altın gerektiğini keşfeder ama altın Maruk’da yoktur.

445.000 YIL ÖNCE : Annu’nun oğlu Enki öncülük yapar. Böylece Basra Körfezi sularından altın çıkarmak için Dünya üzerinde bir istasyon kurar.

416.000 YIL ÖNCE: Altın üretimi azaldığında Annu yakın mirasçısı Enlil ile beraber Dünyaya iner. Yaşam için gerekli olan altını Güney Afrika dan çıkarmaya karar verirler. Enlil Dünya görevinin komutanıdır. Enki, Afrika ya gönderilir ve Anu , Alalu’nun erkek torunu tarafından düelloya davet edilir.

400.000 YIL ÖNCE: Güney Mezopotamya’da görevli 7 yerleşim merkezi vardır; metalurji merkezi ( Shuruppak ) , görev kontrol merkezi ( Nippur )ve bir roket alanı Dlan ( Sippar ) bunların önemlileridir. Toplanan saf maden Igigi tarafından yönetilen yörüngecilere yani yukarıya gönderilir. Orada da Marduk’dan belirli zamanlarda gelen uzay gemilerine nakledilir.

380.000 YIL ÖNCE: Alalu’nun erkek torunu, Igigi’nin desteğini kazanır ve Dünyayı ele geçirmeye çalışır.

300.000 YIL ÖNCE: İşler altın kazıcılarının ayaklanmaları ile karışır. Maymun kadınlar kullanılarak Enki ve Ninhursag ilk isçileri yaratırlar. Sonra bu isçiler idareyi ele alırlar. Enlil,bir baskın yapar , bazı isçileri kaçırır ve Mezopotamya’daki Edin’e verir. Onlara üreme yeteneği verilir ve insan çoğalmaya başlar.

200.000 YIL ÖNCE:Yeni Buz Çağı döneminde dünyadaki yaşam azalır.

100.000 YIL ÖNCE: Atmosfer tekrar ısınır. Anunnakiler ( Nefilimler ) insan kızları ile evlenirler.

75.000 YIL ÖNCE: Yeni bir Buz Çağı başlar. Gerileyen insan türleri, Dünya ya dağılır. Cro-Magnon ( tarihten önce Fransa’da yaşayan bir Irk ) insanlar yaşar.

49.000 YIL ÖNCE: Enki ve Ninhursag , Anunnaki soyunun insanları Shuruppak’da yönetmek için geliştirilirler. Enlil onları kızdırır.

13.000 YIL ÖNCE: Nibiru yolculuğu hatırlanır, bir nedenle Enlil insanları yok etmeye karar verir. Büyük Tufanı başlatacak olan Enlil, insanlığı tehdit eden felaketin sırrını koruyacağına dair Anunnaki’de yaşayanlara yemin ettirir.

2 : TUFANDAN SONRAKI OLAYLAR :

MÖ. 11.000: Enki yeminine ihanet eder ve su altında kalabilen bir gemi yapması için Ziusudra / Nuh’a yol gösterir. Tufan Dünyayı silip süpürür. Anunnaki insanları, kendi yörüngelerinde dönen uzay gemisinden tüm yıkıma tanık olurlar. Sonra Enlil, dağlık merkezlerde tarımı başlatır. Enki ise hayvanları evcilleştirir.

MÖ. 10.500 : Nuh’un torunları 3 bölgeyi bölüşür. Enlil’in ilk oğlu Ninurta , Mezopotamya’ya yerleşir bir yer yapmak için nehirleri çeker ve dağlarla kapatır; Enki Nil Vadisini ister. Sina Yarımadası,Tufandan sonra hala hayatta kalan roket alanlarında Anunnaki insanları bir kontrol merkezini Moriah Dağı üzerine kurarlar (Gelecekte Kudüs )

MÖ. 9780: Enki oğulları Ra / Marduk ,Osiris ve Seth arasında Mısır’ın yönetimini bölüştürür.

MÖ. 9330: Seth,Osiris’i yakalar ve parçalar. Nil Vadisinin hakimi olur.

MÖ. 8970: Horus, İlk Pramit savaşının başlamasıyla babası Osiris’in intikamını alır. Seth, Asya’ya kaçar ama Sina ve Filistin elindedir.

MÖ. 8670: Enki’nin torunlarının kontrol ettiği tüm evren araçlarına karşı, Enlilliler 2. Pramit savaşını başlatırlar. Galip Ninurta, Büyük Pramidin içindeki aygıtları boşaltır. Enki ve Enlil’in üvey kız kardeşleri Ninhursag ,barış kongresini toplar. Dünya yeni baştan bölüştürülür. Mısır’ın kontrolü Ra / Marduk hanedanından Thoth’a devredilir. Heliopolis’de,bedel olarak bir fener şehri kurulur.

MÖ. 8500: Karakol mevkileri kurulur.

MÖ. 7400: Barış Çağının devam etmesiyle Anunnaki insanları yeniden ilerlemeye başlarlar. İkinci taş devri başlar. Ve yarı ilah-yarı insan varlıklar Mısır’ı yönetirler.

MÖ. 3800: Eridu ve Nippur’la başlayan Anunnaki’nin tekrar kurduğu eski şehirlerin bulunduğu yerde yani Sümer’de bir uygarlık başlar. Anu ziyaret için dünyaya gelir. Yeni kent Uruk (Erech ) onun onuruna inşa edilir. Tapınağı sevgili kız torunu Inanna /Ishtar için yapar.

3: DÜNYA KRAL’LIKLARI :

MÖ. 3760: İnsanlık, krallıkları kabul eder. Kish , Ninurta’nin himayesi altında ki ilk başkenttir.Takvim, Nippur’da başlar. Medeniyet Sümer’de ( ilk bölge ) meyvesini verir.
MÖ. 3450: Yönetim Sümer’den Nannar / Sin’e geçer. Marduk Babil imparatorluğunu ilan eder.

MÖ. 3100: 350 yıllık kaosun ardından Mısır’da firavunluk kurulur ve ilk firavun Memfis’te tahta oturur.

MÖ. 2900: Sümer Krallığı Erech’e göçer;Inanna Üçüncü Bölgenin özgürlüğünü verir ; burası Hindistan’daki Indüs Vadisi uygarlığıdır.

MÖ. 2650: Sümerler de büyük karışıklıklar. Enlil, isyanlar karşısında sabrını yitirir.

MÖ. 2371: Inanna ,Sharru-Kin’e ( Sargon ) aşık olur. Sharru-Kin yeni bir başkent kurar; Agede’de Akadlar, bir imparatorluk başlatırlar.

MÖ. 2316: Dört bölgeye hükmetmeyi amaçlayan Sargon , Babil İmparatorluğundan kutsal toprak getirir. Marduk Inanna çatışması tekrar alevlenir. Çatışma , Marduk’un kardeşi Nergal’in Marduk’u Mezopotamya’yı terketmeye ikna etmesiyle sona erer.

MÖ. 2291 : Inanna’nin emriyle Narram-Sin , Sina Yarımadası’na giderek Mısır’a saldırır.

MÖ. 2255: Inanna Mezopotamya’ya el koyar. Naram Sin-Nippur’a meydan okur. Büyük Anunnaki Agade’yi yok eder. Inanna kaçar. Akad ve Sümer ülkeleri, Enlil ve Ninurta’ya sadık yabancı askerler tarafından işgal edilir.

MÖ. 2220 : Sümer uygarlığı , Lagash’da yükselir. Thoth , Ninurta adına bir zigurat tapınak inşa edilmesi için Kral Gudea’ya yardım eder.


MÖ. 2193: Bir papaz ve bir kraldan gelen aileden Peygamber İbrahim’in babası Terah, Nippur’da doğar.

MÖ. 2180: Mısır bölünür. Ra / Marduk yandaşları güneyi ele geçirirler. Firavunlar, Aşağı Mısır’da kalarak Ra / Marduk’a karsı çıkar.

MÖ. 2130: Enli ve Ninurta yandaşlarının sayısı artınca Mezopotamya’daki merkezi otorite bozulur. Inanna’nin kralliğı tekrar ele geçirme çabaları başarısızlıkla son bulur.

KAÇINILMAZ YÜZYIL :

MÖ. 2123: Peygamber İbrahim Nippur’da doğar.

MÖ. 2113: Ur, yeni imparatorluğunun başkenti ilan edilir. Ur-Nammu kral ve Nippur’un vekili olur. İbrahim’in babası Nippur’lu papaz Terrah sarayda görev almak için Ur’a gelir.

MÖ. 2096 : Ur-Nammu savaşta ölür. Halk, onun zamansız ölümünü, Anu ile Enlil’nin ihaneti olarak düşünür. Terah , Harran’a gitmek için ailesiyle yola çıkar.

MÖ. 2095: Shulgi , Ur’da krallığını ilan eder ama Inanna’nin çekiciliğine kapılarak onun asığı olur. Larsa’yi Elaniteler’e verir.

MÖ. 2080 : Ra / Marduk’a sadık Theban prensleri kuzeyi yani Asağı Mısır’ı sıkıştırırlar.

MÖ. 2055: Nannar’in emriyle Shulgi ,Elamite alayını Canaanite kentlerindeki kargaşayı bastırmak için gönderir. Elamiteler ,Sina Yarımadasına ve buradaki roket alanına açılan geçit e ulaşır.

MÖ. 2048: Shulgi ölür. Marduk Hititler ülkesine girer. İbrahim seçkin süvarilerinin basında Güney Canaan’i emir altına alır.

MÖ. 2047: Amar-Sin ( Kutsal Kitaba ait Amraphel ) Ur’un kralı olur. İbrahim Mısır’a döner. Yedi yıl kalır ve daha çok askerle geri döner.

MÖ. 2041: Inanna’nin rehberliğiyle Amar-Sin ,Dogu Krallığı koalisyonunu oluşturur ve ardından Sina ve Canaan’a askeri sefer başlatır. İbrahim, roket alanına giden geçitteki ilerlemeyi keser.

MÖ. 2024: Marduk yandaşlarını toplayarak Sümerliler’in üzerine yürür ve Babil’de tahta çıkar ve sonra savaşarak Mezopotamya’ya yayılır. Nippur’un tapınağını yıkar ve Enlil’in cezalandırılmasını ister. Enki karşı çıkar fakat oğlu Nergal , Enlil’i desteklemektedir. Nabu,roket alanını kuşatınca , Büyük Anunnaki nükleer silahların kullanılmasını onaylar. Nergel ve Ninurta ,roket alanını ve asi Canaanite kentlerini nükleer güçle yok ederler.

MÖ. 2023:Rüzgar, radyoaktif bulutları Sümerlerin üzerlerine taşır, İnsanlar ve hayvanlar korkunç ölümlerle ölürler. Sular zehirlenir ve toprak verimsiz hale gelir ve Büyük Sümer Uygarlığı sona erer.

Hazırlayan
Ali NEŞELİ

Marduk - 2012
  Marduk - 2012 -1
  Marduk - 2012 -2
  Marduk Gelince Ne Olacak ?
DUYURU PANOSU
Site İçi Arama
   

ALTINÇAĞ
Altınçağ - 2012
Batık Kıta - MU
Kayıp Kıta - Atlantis
Marduk - 2012
Maya Medeniyeti
Foton Kuşağı - 2012
Ezoterizm
Kıyamet Alametleri