» Ezoterizm Tarihçesi - 1


Bu araştırmaları yapma nedenim, bilinen insanlık tarihinden daha eski, fakat onu daha derinden etkilemiş bir akımı olabildiğince gerilerden alıp günümüze getirmektir. Ezoterik ya da Batıni doktrinler adı verilen bu akım varoluşun, ancak sevgi ile algılanabilecek ve akılcılıkla ortaya konulabilecek sebeplerini savunur.Yegane hedefi insanın tekamül ederek Kamil İnsan haline dönüşmesi ve böylece Tanrı ile birleşmesidir.

İnsanlık ilk zeka pırıltılarını göstermeye başladığı günden bu güne kadar hep nereden geldiğini, nereye gideceğini ve kim olduğunu sorguladı. Bazı kişiler bu kutsal yanıtları bulduğunu zannetti, bazıları da aslında hiç bulunamadığını. Bazı kişiler kendi buldukları kutsal yanıtlar için insanları öldürmekten çekinmedi. Bazıları da bu yanıtları insanlıkla paylaşmak için uğraşıp durdu…

Eskilerin dediği gibi,”Güneşin altında söylenmemiş hiçbir söz yoktur”…

Ama esas bilgileri bulan rahipler bu bilgileri henüz hazır olmadığını düşündükleri kişilerle paylaşmadılar ve kendi sırlar sistemlerini oluşturarak insanlığın gelişimine zemin hazırladılar.

Sizlerle paylaşmaya çalıştığım söz konusu bu gelişimin tarihidir…

Ezoterizm, sembolik olarak saklı bir gerçeği, gizli bir manayı meydana çıkarmaktır.Yani kutsal olana derin bir bakıştır.

Dilerim çalışmalarımız güncel Ezoterik öğretiye ışık tutmakta başarılı olur ve Yüce Varlığın Nuru bu yönde çalışanları aydınlatır.


Saygılarımla,

Hazırlayan

Ali NEŞELİ
  

 

Ezoterizm
  Ezoterizm
  Ezoterizm Tarihçesi - 1
  Ezoterizm Tarihçesi - 2
DUYURU PANOSU
Site İçi Arama
   

ALTINÇAĞ
Altınçağ - 2012
Batık Kıta - MU
Kayıp Kıta - Atlantis
Marduk - 2012
Maya Medeniyeti
Foton Kuşağı - 2012
Ezoterizm
Kıyamet Alametleri