» Altınçağ Hakkındaki Hadisler

Hz.Muhammed’in tüm detaylarıyla tasvir ettiği Altın çağ ve bu dönemin özellikleri de kıyametin önemli alametleri arasındadır.İslam alimleri bu döneme cennet benzeri özellikleri nedeniyle altın çağ ismini vermişlerdir.Hadislerden anlaşılacağına göre,Altın çağ Ahir zaman’ın ikinci döneminde yaşanacaktır.

1-Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki ,o güne dek onun benzerini kesinlikle bulmamıştır.(sünen-i ibn-i mace,10/347)

2-O zaman ümmetimin iyisi,kötüsü,hepsi de benzerini görmedikleri nimetlerle nimetlenir.(Kitabül Burhan fi alametil Mehdiyyil ahir zaman,s.16)

3-Onun zamanında yeryüzü içindeki hazineleri dışarıya fırlayacak.(El Kavlul Muhtasar fi alametil Mehdiyyil Muntazar,s.43)

4-Onun zamanında…Ömürler uzayacaktır.(El kavlul Muhtasar fi alametil Mehdiyyil Muntazar.s.43)

5-Muhakkak o zamanda mal çoğalıp su gibi akacak da onu hiçbir kimse(tenezzül edip)kabul etmeyecektir.(Ölüm-kıyamet-ahir zaman alametleri.s.464)

6-Öyle bir zaman gelecek ki kişi(ayırdığı)altın sadakasıyla(taraf,taraf) dolaşacak da sonra elinden sadakasını alacak hiçbir(fakir) kimse bulamayacak.(Ölüm-kıyamet-ahir zaman alametleri.s.462)

7-Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır.(Ramuz-El Ehadis.7/7)

Hazırlayan
Ali NEŞELİ 

 

Altınçağ - 2012
  Altınçağ - 2012
  Altınçağ Hakkındaki Hadisler
DUYURU PANOSU
Site İçi Arama
   

ALTINÇAĞ
Altınçağ - 2012
Batık Kıta - MU
Kayıp Kıta - Atlantis
Marduk - 2012
Maya Medeniyeti
Foton Kuşağı - 2012
Ezoterizm
Kıyamet Alametleri