» Tevratta Alametler

TEVRAT ’ta KIYAMET GÜNÜ

1-Her şeye egemen Rab diyor ki,” İşte o gün geliyor, fırın gibi yanıyor. Kendini beğenmişlerle kötülük yapanlar samandan farksız olacak; o gün hepsini yakacak. Onlarda ne kök, ne dal bırakılacak”(Malaki,4/1)

2-Rab’bin büyük günü yakındır. Ve çok çabuk geliyor. Rab gününün sesi! Yiğit orada acı, acı bağırıyor. Ogün gazap günüdür, sıkıntı ve darlık günü, harabiyet ve viranlık günü, karanlık ve karaltı günü, bulutlar ve koyu karanlık günü, Rab diyor ki;” İnsanları öyle bir felakete uğratacağım ki, körler gibi, nereye gittiklerini göremeyecekler. Çünkü bana karşı günah işlediler. Rab’bin öfke gününde, altınları da gümüşleri de onları kurtaramayacak.” ( Sefenya, 1:14-18)

3-Rab’bin günü yakındır. Her şeye gücü yetenin göndereceği yıkım gibi geliyor o gün. Bu yüzden ellerde derman kalmayacak, her yürek eriyecek. Herkesi dehşet saracak, hepsi acı ve ıstırap içinde boğulacak, doğuran kadın gibi kıvranacak, şaşkın, şaşkın bir birine bakacaklar; Yüzleri kızaracak. İşte Rab’bin acımasız günü geliyor. Ülkeyi viraneye çevirip içindeki günahkarları ortadan kaldıracağı gazap ve kızgın öfke dolu gün geliyor. Gökteki yıldızlarla, takımyıldızları ışımayacak, doğan Güneş kararacak, Ay ışığını vermez olacak. Rab diyor’ki ” kötülüğünden ötürü Dünyayı, suçlarından ötürü kötüleri cezalandıracağım. Kibirlilerin küstahlığını sona erdirecek, zalimlerin gururunu kıracağım.”(yeşaya, 13: 6-11)

4- Rab kalkıp yeryüzünü sarsmaya başlayınca, insanlar o’nun dehşetinden ve yüce görkeminden kaçmak için kayalık mağaralara, yeraltı kovuklarına saklanacaklar. (Yeşaya, 2 :19)

5-O gün aydınlık değil, karanlık olacak. Nasıl ki, biri aslanın önünden kaçar da karşısına ayı çıkar, evine döner, elini duvara dayarda elini yılan sokar. Rab’bin günü aydınlık değil, karanlık olmayacak mı? Hem de zifiri karanlık, bir parıltı bile yok.(Amos, 5:18 -20)

6-Ülkede yaşayan her kes korkudan titresin. Rab’bin günü çok yaklaştı, geliyor.(yoel, 1:15 )

7-Ölüler dışarı atılacak. Bütün gök cisimleri küçülecek, gökler bir tomar gibi; gök cisimleri, asma yaprağı, incir yaprağı gibi dökülecek.(Yeşaya, 34 : 3-4)

8-Yeryüzü önlerinde sarsılıyor, gökyüzü titriyor; Güneş ve Ay kararıyor, yıldızların parıltısı görünmez oluyor. Rab’bin o büyük günü ne korkunçtur! O güne kim dayanabilir?(Yoel, 2 : 10-11)

9-Göklerde ve yeryüzünde, kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. Rab’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce Güneş kararacak, Ay kan rengine dönecek…(Yoel, 2 : 30-31)

10-Şiddetli depremler, yer, yer kıtlıklar, salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak.(İncil, Luka,21:11)

11-Dünya’nın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak.(İncil, Luka,21: 26)

12- Gök yarılıp da, yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman…(Rahman Suresi, 55: 37)

Hazırlayan
Ali NEŞELİ

KIYAMET ALAMETLERİ
  İslamda Küçük Alametler
  İslamda Büyük Alametler
  Tevratta Alametler
  İncilde Kıyamet - 1
  İncilde Kıyamet - 2
DUYURU PANOSU
Site İçi Arama
   

ALTINÇAĞ
Altınçağ - 2012
Batık Kıta - MU
Kayıp Kıta - Atlantis
Marduk - 2012
Maya Medeniyeti
Foton Kuşağı - 2012
Ezoterizm
Kıyamet Alametleri