» İslamda Küçük Alametler

İSLAM’DA KÜÇÜK KIYAMET ALAMETLERİ

 1. Kıyametten hemen önce…yalancı şahitlik yaygınlaşır,hakka şahitlik ise gizlenir. ( Ramuz-El hadis,2/71 )
 2. İftiranın yaygınlaşması kıyamet alametlerindendir. ( Ölüm-kıyamet-ahiret ve ahirzaman alametleri s.450 )
 3. Ahir zaman’da ümmetim içerisinde en az bulunacak şey helal para ve kendisine güvenilir arkadaştır. (suyiti,camlü’s-sagır,2/71 )
 4. İnsanlar üzerinde aldatıcı seneler gelecek,o senelerde…haine itimat edilecek,doğru kişi hain sayılacak.(ölüm-kıyamet ve diriliş s.476)
 5. Kötülerin çoğaldıkça çoğalması, yalancıların doğru kabul edilip doğruların yalancı sayılması,hainlerin güvenilir, güvenilir kimselerin hain sayılması…Kıyamet alametlerindendir. (son zamanlarla ilgili hadisler,s.92)
 6. Komşular arasında geçimsizliğin yaygın hale gelmesi kıyamet alametlerindendir.(Son zamanlarla ilgili hadisler,s.86)
 7. Dedikoducuların, gıybetcilerin ve alaycıların artması kıyamet alametlerindendir.(Son zamanlarla ilgili hadisler,s.93)
 8. Kıyametten hemen önce cimrilik ve hırs artacaktır.(Müslim, imare, 176,ibni mace, fiten,24)
 9. Gayri meşru çocuk ve boşanmaların çoğalması kıyamet alametlerindendir.(Ramuz-El hadis,33/7)
 10. Büyükler küçüklere merhamet etmediklerinde, küçükler de büyüklerine saygı göstermediklerinde…çocuklar öfkeli olduğunda…kıyamet yaklaşmış olacaktır.(Ölüm-kıyamet ve diriliş,s.480)
 11. Depremlerin çoğalması.( Buhari,fiten,25)
 12. İkisi de hak iddiasında bulunan iki büyük İslam ordusunun bir birleriyle savaşması.(Buhari,fite,35)
 13. Zamanın yaklaşması gece ile gündüzün eşit olması(Buhari,fiten,25)
 14. İnsanların Ölümü temenni etmeleri.(Buhari,fiten,25)
 15. Yahudilerle Müslümanların savaşmaları, Müslümanların Yahudileri öldürmesi.(Tecrid-i sarih Tercümesi vııı,341,(Müslim,fiten,79-82)
 16. Rüşvet alınması…kıyamet alametlerindendir.(Ölüm-kıyamet-ahiret ve ahir zaman alametleri,s.454)
 17. Kıyamet yaklaşınca…o devrin en itibarlıları yaltaklık ve dalkavukluk yapanlardır.(Son zamanlarla ilgili hadisler,s.97)
 18. Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe…kıyamet kopmaz.(ölüm-kıyamet ve diriliş.)
 19. Liderliğe elverişli kimseler azalacak.(Esratu’s-saa)
 20. Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek.(Esratu’s-saa)
 21. O günün alameti, Semadan(gökyüzünden) bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.(El kavlul muhtasar ,fi alameti mehdiyyil muntazar,s.53)
 22. Kıyametten hemen önce…akraba ile ilişkiler kesilir.(Ramuz-el hadis,448/7)
 23. Dünya’da alçak oğlu alçak kimseler, insanların en mutlusu oluncaya kadar kıyamet kopmayacaktır.(Tirmizi,fiten,37)
 24. İş ehil olmayana verilince, artık kıyameti bekle! (Zebidi,tecridi sarih,12/201)
 25. O günün alameti semada (gökyüzünde) uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el’dir.(Kitabül Burhan fi alameti Mehdiyyil ahir zaman,s.69).

Hazırlayan
Ali NEŞELİ

KIYAMET ALAMETLERİ
  İslamda Küçük Alametler
  İslamda Büyük Alametler
  Tevratta Alametler
  İncilde Kıyamet - 1
  İncilde Kıyamet - 2
DUYURU PANOSU
Site İçi Arama
   

ALTINÇAĞ
Altınçağ - 2012
Batık Kıta - MU
Kayıp Kıta - Atlantis
Marduk - 2012
Maya Medeniyeti
Foton Kuşağı - 2012
Ezoterizm
Kıyamet Alametleri