» İslamda Büyük Alametler

İSLAM’DA BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ

KIYAMET GELMEDEN ÖNCE….

1- MEHDİ GELECEK
Babası Abdullah, annesi Âmine olacaktır. Yada bu anlama gelen diğer dillerde de olabilir.
Mehdî’nin başı hizâsında bir bulut olacak,
buluttan bir melek
"Bu Mehdîdir, sözünü dinleyin" diye,
insanlığa buyuracaktır.

2- DECCAL GELECEK
Deccâl yalancı bir kişidir.
İslam dinini kötülüğe sevk etmek isteyecektir.
Tanrı olduğunu söyleyecektir.
Onun Tanrı olduğuna inanan îmânını kaybedecektir.
Deccal’in sağ gözü kördür.
İki gözünün ortasında “kafir” yazmaktadır.
Çocuğu yoktur.
Medine’ye ve Mekke’ye giremez. (yada hiç girmemiştir)
Ortaya çıktıktan sonra yeryüzünde 40 gün kalacak bu süre zarfında kendisi bazı olağanüstü olaylar gösterecektir.
Daha sonra da yine kıyâmetin büyük alametlerinden olan
Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesiyle onun tarafından öldürüleceği hadislerde belirtilmiştir.

3- HAZRETİ İSA GÖKTEN İNECEK
Kıyâmet kopmadan önce Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve Hıristiyan Alemini İslâm’a davet edecek ve
Deccâl’i öldürecektir.

4- DABBET-ÜL ARZ ÇIKACAK
Kıyâmet’ten önce çıkacağı bildirilen yaratıktır.
Kelime anlamı "yer hayvanı" demektir.
Bu hususta birçok hadîs-i şerîf vardır.
Biri şöyle:
“Dâbbet-ül-arz, mü’mine âsa ile dokunur,
alnına "Bu Cennetlik" yazılır, yüzü nûrlanır.
Kâfire vurunca,
"Cehennemlik" diye yazılır,
yüzü simsiyah olur”
İnananların ondan korkmaları gerekmeyecektir.

5- YE’CÜC VE ME’CÜC ÇIKACAK
Kıyâmetin vukuundan önce çıkarak
"yeryüzünde bozgunculuk yapacak"
olan asılları ve soyları belirsiz iki insan topluluğudur
Hz. ZülKarneyn’in önlerine yaptığı seddin yıkılarak açılması ile yeryüzüne dağılacaklar insanlara saldıracak,
kentleri yakıp-yıkarak harabe haline getireceklerdir.
Bazı rivayetlerde bu seddin Çin seddi olduğu da zikredilir...

6- DUHAN ÇIKACAKTIR
Duman anlamına da gelen duhan da kıyâmetin büyük alametlerinden bir tanesidir.
Kıyâmetin vukuundan önce dünyayı bir duman bulutu kaplayarak, kırk gün ve kırk gece kalacak,
mü’minler nezleye tutulmuş gibi,
kâfirler ise sarhoş gibi olacaklardır.

7- GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAKTIR
Kıyametin en önemli göstergesi, güneşin batıdan doğacak olmasıdır.
Güneşin batıdan doğduğunu görüp kıyametin kopacağını anlayan insanlar topluca iman edecektir.
Ancak daha önce iman etmemiş olanların imanları kendilerine bir yarar sağlamayacaktır.

8- ATEŞ ÇIKACAKTIR
Hicaz’dan çıkacak olan büyük birateş insanları önüne katarak sürecek. Öyle güçlü bir ateş olacak ki,
ta Basra’daki develerin boynu aydınlanacak

9- YER ÇÖKECEK
Doğuda, Batıda, Arap Yarımadasında olmak üzere üç
bölgede yer çöküntülerinin meydana gelmesi de Kıyâmet’in büyük alametlerindendir...

10- KA’BE YIKILACAK
Kıyâmet koparken, dünya, şimdiki yörüngesinden çıkıp,
başka bir yörüngeye girer, daha sonra dağlar hallaç pamuğu gibi atılır, taş, taş üstünde kalmaz.
Apartmanlar, gökdelenler, saraylar yıkılır.
Madden böyle virân olduğu gibi dünya ma’nen de, virân olur...

Yukarı da tek, tek yazılan Kıyametin büyük alametleri şu Hadis-i Şerifte toplu olarak zikredilir. Huzeyfetu’l- Gifari (r.a) den rivayet edilmiş tir. Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıka geldi.Bize ‘Ne konuşuyorsunuz ?’ dedi. Bizde ‘Kıyamet gününden konuşuyoruz’ diye cevap verdik. Hazreti Peygamber ‘şüphesiz 10 alamet görünmedikçe kıyamet kopmayacaktır dedi.(Müslim,fiten,39).

Hazırlayan
Ali NEŞELİ

 

 


KIYAMET ALAMETLERİ
  İslamda Küçük Alametler
  İslamda Büyük Alametler
  Tevratta Alametler
  İncilde Kıyamet - 1
  İncilde Kıyamet - 2
DUYURU PANOSU
Site İçi Arama
   

ALTINÇAĞ
Altınçağ - 2012
Batık Kıta - MU
Kayıp Kıta - Atlantis
Marduk - 2012
Maya Medeniyeti
Foton Kuşağı - 2012
Ezoterizm
Kıyamet Alametleri