» İncilde Kıyamet - 2

mat.24: 1 İsa tapınaktan çıkıp giderken, öğrencileri, tapınağın binalarını o’na göstermek için yanına geldiler.

mat.24: 2 İsa onlara, "bütün bunları görüyor musunuz?" dedi. "size doğrusunu söyleyeyim, burada taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!"

mat.24: 3 İsa, zeytin dağı’nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. "söyle bize" dediler, "bu dediklerin ne zaman olacak, senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak?"

mat.24: 4 İsa onlara şu karşılığı verdi: "sakın kimse sizi saptırmasın!

mat.24: 5 birçokları, ’Mesih benim’ diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar.

mat.24: 6 savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. sakın korkmayın! Bunların olması gerek, ama bu daha son demek değildir.

mat.24: 7 ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak.

mat.24: 8 bütün bunlar, doğum sancılarının başlangıcıdır.

mat.24: 9 "o zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek.

mat.24: 10 o zaman birçok kişi imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler.

mat.24: 11 birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.

mat.24: 12 kötülüklerin çoğalmasından ötürü birçoklarının sevgisi soğuyacak.

mat.24: 13 ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır.

mat.24: 14 göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o zaman son gelecektir.

mat.24: 15-16 "peygamber aniel’in sözünü ettiği yıkıcı iğrenç şeyin * kutsal yerde
dikildiğini gördüğünüz zaman yahudiye’de bulunanlar dağlara kaçsın.

mat.24: 17 damda olan, evindeki eşyalarını almak için aşağı inmesin.

mat.24: 18 tarlada olan, abasını almak için geri dönmesin.

mat.24: 19 o günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline!

mat.24: 20 dua edin ki, kaçışınız kışa ya da şabat günü’ne* rastlamasın.

mat.24: 21 çünkü o günlerde öyle korkunç bir sıkıntı olacak ki, dünyanın başlangıcından bu yana böylesi olmamış, bundan sonra da olmayacaktır.

mat.24: 22 o günler kısaltılmamış olsaydı, hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak.

mat.24: 23 eğer o zaman biri size, ’işte Mesih burada’, ya da ’işte şurada’ derse, inanmayın.

mat.24: 24 çünkü sahte Mesihler, sahte peygamberler türeyecek; bunlar büyük belirtiler ve harikalar yapacaklar. Öyle ki, ellerinden gelse, seçilmiş olanları bile saptıracaklar.

mat.24: 25 işte size önceden söylüyorum.

mat.24: 26 "bunun için size, ’işte Mesih çölde’ derlerse gitmeyin. ’bakın, iç odalarda’ derlerse inanmayın.

mat.24: 27 çünkü insanoğlu’nun* gelişi, doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır.

mat.24: 28 "leş neredeyse, akbabalar oraya üşüşecek.

mat.24: 29 "o günlerin sıkıntısından hemen sonra, ’güneş kararacak, ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak.’

mat.24: 30 "o zaman insanoğlu’nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, insanoğlu’nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler.

mat.24: 31 kendisi güçlü bir borazan sesiyle meleklerini gönderecek. Melekler o’nun seçtiklerini göğün bir ucundan öbür ucuna dek, dünyanın dört bucağından toplayacaklar.

mat.24: 32 "incir ağacından ders alın! Dalları filizlenip yaprakları sürünce, yaz mevsiminin yakın olduğunu anlarsınız.

mat.24: 33 aynı şekilde, bütün bunların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki, insanoğlu yakındır, kapıdadır.

mat.24: 34 size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak.

mat.24: 35 yer ve gök ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır."
Bilinmeyen gün ve saat
(mar.13:32-37; luk.12:41-48; 17:26-30,34-36)

mat.24: 36 "o günü ve saati, ne gökteki melekler, ne de oğul bilir; baba’dan başka kimse bilmez.

mat.24: 37 Nuh’un günlerinde nasıl olduysa, insanoğlu’nun* gelişinde de öyle olacak.

mat.24: 38 Nuh’un gemiye bindiği güne dek, tufandan önceki günlerde insanlar yiyip içiyor, evlenip evlendiriliyorlardı.

mat.24: 39 tufan gelinceye, hepsini süpürüp götürünceye dek başlarına geleceklerden habersizdiler. İnsanoğlu’nun gelişi de öyle olacak.

mat.24: 40 o gün tarlada bulunan iki kişiden biri alınacak, biri bırakılacak.

mat.24: 41 değirmende buğday öğüten iki kadından biri alınacak, biri bırakılacak.

mat.24: 42 "bunun için uyanık kalın. Çünkü rabbiniz’in geleceği günü bilemezsiniz.

mat.24: 43 ama şunu bilin ki, ev sahibi, hırsızın gece hangi saatte geleceğini bilse, uyanık kalır, evinin soyulmasına fırsat vermez.

mat.24: 44 bunun için siz de hazır olun! Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir.

mat.24: 45 "efendinin, hizmetkârlarına vaktinde yiyecek vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı köle kimdir?

mat.24: 46 efendisi eve döndüğünde işinin başında bulacağı o köleye ne mutlu!

mat.24: 47 size doğrusunu söyleyeyim, efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak.

mat.24: 48-51 ama o köle kötü olur da içinden, ’efendim gecikiyor’ der ve öteki köleleri dövmeye başlarsa, sarhoşlarla birlikte yiyip içerse, efendisi, onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp ikiyüzlülerle bir tutacak. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır."

Hazırlayan
Ali NEŞELİ

 


 

KIYAMET ALAMETLERİ
  İslamda Küçük Alametler
  İslamda Büyük Alametler
  Tevratta Alametler
  İncilde Kıyamet - 1
  İncilde Kıyamet - 2
DUYURU PANOSU
Site İçi Arama
   

ALTINÇAĞ
Altınçağ - 2012
Batık Kıta - MU
Kayıp Kıta - Atlantis
Marduk - 2012
Maya Medeniyeti
Foton Kuşağı - 2012
Ezoterizm
Kıyamet Alametleri